Reality celkom: 84 680 inzerátov

Údaje o daňovej rezidencii klientov


Od 01.01.2016 budú musieť finančné inštitúcie zisťovať daňovú rezidenciu svojich klientov podľa predpísaných postupov a od roku 2017 každoročne hlásiť zistené dáta kompetentnému orgánu štátnej správy.

 

Budú tak musieť urobiť na základe smernice EÚ kopírujúcej štandard OECD pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti.