Reality celkom: 74 950 inzerátov

Slovenská sporiteľňa, a.s. – pravidlá pre 100% financovanie


SLSP - 100% financovanie už nielen pre klientov, ktorí nadobúdajú svoje prvé bývanie. Od januára 2016 majú možnosť získať 100% financovanie v SLSP aj klienti, ktorí sa sťahujú z menšieho do väčšieho.

Okrem iného je podmienkou, aby bol priemerný čistý mesačný príjem domácnosti min. 800 €/mesačne.