Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 84 260 inzerátov

Faktor LTV (Loan To Value) alebo ako mi pomôžu vlastné zdroje získať výhodnejšiu hypotéku


Je to ukazovateľ, ktorý vypovedá o pomere výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti. V praxi sa môžeme stretnúť aj s pojmom percento financovania.

Je dôležité si uvedomiť, že pri hypotékach sa hodnota nehnuteľnosti nemusí rovnať kúpnej cene. Ideálny prípad je, keď hodnota nehnuteľnosti je vyššia ako jej kúpna cena. V tomto prípade samozrejme vieme požiadať aj o vyšší úver ako je samotná kúpna cena. Hodnota nehnuteľnosti sa určuje znaleckým posudkom.

Banka však nie vždy akceptuje plnú hodnotu nehnuteľnosti zo znaleckého posudku. Po podaní žiadosti o úver sa znalecký posudok prehodnocuje interným znalcom banky. Tento môže rozhodnúť, že banka bude akceptovať nižšiu hodnotu ako je hodnota nehnuteľnosti zo znaleckého posudku. V tomto prípade sa pri faktore LTV vychádza z hodnoty určenej bankou.

Faktor LTV, teda pomer výšky požadovaného úveru k hodnote nehnuteľnosti je vo väčšine prípadov jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku úrokovej sadzby. Čím je hodnota faktora LTV vyššia, tým vyššiu úrokovú sadzbu klient dostane. V dnešnej dobe sa bežne stretávame aj s možnosťami 100% financovania. Neponúknu Vám ho však všetky banky. Štandardne sa stretávame s tzv. pásmami faktora LTV, ktoré sa v jednotlivých bankách líšia. Najčastejšie pásma sú:

  • Do 50% hodnoty nehnuteľnosti
  • Do 70% hodnoty nehnuteľnosti
  • Nad 70% hodnoty nehnuteľnosti

Nad 70% hodnoty nehnuteľnosti je výška prirážky individuálna. V niektorých bankách je výška úrokovej sadzby nemenná až do 80% hodnoty LTV, v niektorých do 90% LTV, atď. Za 100% financovanie je prirážka skoro v každej banke, ktorá takýmto produktom disponuje, pričom výška prirážky závisí od konkrétnej banky. Ak teda klient disponuje určitou hotovosťou, vie si tak zabezpečiť nižšiu úrokovú sadzbu. Odporúčané je mať k dispozícii hotovosť vo výške aspoň 10% z hodnoty nehnuteľnosti.

Nie každý klient však má nárok na získanie 100% úveru. To, či daný klient takúto možnosť má, závisí predovšetkým od jeho bonity.

Bonitu Vám v priebehu krátkeho času zistia špecialisti na našom hypo chate.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť