Reality celkom: 84 388 inzerátov

Úverová história


Pri podaní žiadosti bude banky zaujímať aj vaša úverová história. V prvom rade sa do žiadosti o úver vpisujú informácie o všetkých vašich aktuálnych úverových produktoch, ktoré si banky preverujú prostredníctvom úverového registra. Úverový register spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch, kreditných kartách, podaných žiadostiach o úvery v bankách a pod.

Medzi najčastejšie patria napr. splátky leasingu, splátky spotrebných úverov a iných úverových produktov. Banky ďalej zaujíma aj či máte kreditnú kartu, alebo či máte tzv. povolené prečerpanie na bežnom účte (tiež známe ako kontokorentný úver). Banku tiež zaujíma limit povoleného prečerpania alebo limit kreditnej karty. 5% z poskytnutého limitu sa považuje za mesačnú splátku úveru.

Ak máte napríklad na bežnom účte limit povoleného prečerpania 700 €, tak 5% z tejto sumy (35 €) sa považuje za mesačnú splátku povoleného prečerpania alebo kreditnej karty. A to bez ohľadu na to, či ste v mínuse, alebo či kartu vôbec používate.

Splátky všetkých úverov znižujú disponibilný príjem klienta. V praxi to znamená, že keď klient spláca napr. leasing 200 € mesačne, tak táto splátka znižuje jeho dokladovaný mesačný príjem. Z tohto uhla pohľadu to vyzerá tak, že najlepšie je nemať žiadny úver. Nie vždy to je ale tak. Niekedy pomôže ak klient v minulosti úver mal, alebo stále má a banka vidí, že ho vždy riadne splácal. Tomu sa hovorí „čistý úverový register". V prípade ak klient kedykoľvek v minulosti splácal úver s omeškaním, alebo nesplácal vôbec, veriteľská banka urobí v registri tzv. „zápis". Aj tieto zápisy môžu mať rôznu hodnotu alebo váhu. Tá závisí od toho koľko dní bol klient so splátkou v omeškaní, koľko krát bol v omeškaní, ako často a pod.

Každá banka má pri zápisoch inú politiku. Niektoré akceptujú len čistú úverovú históriu, iné zas majú určitú mieru tolerancie. Čistý úverový register sa vyžaduje napr. pri žiadaní o úver bez dokladovania príjmu.

Okrem vyššie uvedených prípadov, znižuje vo väčšine bánk disponibilný príjem aj ručiteľský záväzok. Ak je klient (žiadateľ o úver) ručiteľom pri akomkoľvek úverovom produkte, výška ručiteľského záväzku znižuje jeho bonitu. Ak ste ručiteľom napr. pri stavebnom úvere alebo aj inom úvere, výška splátky daného úveru znižuje Vašu bonitu. Otázky ohľadom ručiteľských záväzkov sa často krát v žiadostiach o úver nevyskytujú. Banky na tieto skutočnosti prichádzajú až pri kontrole úverového registra. Je preto dôležité o týchto skutočnostiach banku informovať už pri podávaní žiadosti o úver.

Aj keď mal klient v minulosti negatívne záznamy v úverovom registri, neznamená to, že nemôže získať úver. Niektoré banky majú istú mieru tolerancie záznamov v úverom registri. Je však dôležité ale vedieť o týchto skutočnostiach ešte pred podaním žiadosti o úver.

Viac informácií získate od špecialistov na hypo chate.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť