Reality celkom: 84 809 inzerátov

Čo všetko si banka o klientovi pred poskytnutím úveru zistí?


Rozhodnutie zobrať si úver na bývanie je klienta veľký krok do života a záväzok na niekoľko rokov. Predtým, ako sa banka rozhodne úver poskytnúť , musí eliminovať riziká spojené s tým, že by klient hypotéku nesplácal. Z tohto dôvodu si preverí Vašu bonitu. Platí tu priama úmera, že čím viete zdokladovať väčší príjem, tým väčší úver Vám banka poskytne.

Výška príjmov je však len jeden zo základných faktorov, na ktoré sa banka pozerá. Z úverového registra (Credit Bureau) sa dajú vyčítať dve základné veci - história bankových a aj niektorých nebankových produktov a ochota splácať tieto záväzky. Banka vie posúdiť tzv. ukazovateľ DTI (debt-to-income), čiže pomer výšky príjmov k výškam záväzkov. Zároveň zistí, do akej miery si svoje záväzky dokážete plniť. Aktuálne sa rieši aj spolupráca s Nebankovým úverovým registrom, ktorý obsahuje záznamy o nebankových produktoch.

Pri zamestnancoch a živnostníkoch sa sleduje či nie sú delikvencie v Sociálnej poisťovni. Pri firmách je dôležité či spoločnosť platí dane. Akékoľvek negatívne výsledky môžu ovplyvniť výsledok schvaľovania.

Dôležitým faktorom pri celkovom posúdení bonity sú aj exekúcie osôb vstupujúcich do úverového vzťahu. Banka si preverí nielen kupujúcich, ale aj predávajúcich a záložcov.

Takmer každá osoba, ktorá je zárobkovo činná, má otvorený bežný účet, alebo iný produkt. Banka vyhodnocuje individuálny rating podľa rôznych parametrov. Sleduje dostupné údaje od veľkosti pohybov na účte až po objem úverov a depozít. Samozrejme platí, že ak sa pohybujete v bonitnejšom ratingu, sú Vám na tejto úrovni poskytnuté aj určité benefity.

Každý z vyššie uvedených údajov môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť proces schvaľovania úveru. Ak si však myslíte, že sa pohybujete v negatívnych hodnoteniach, na hypo chate Vám špecialisti pomôžu nastaviť individuálne riešenie Vašej situácie.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť