Posun správnym smerom, štvrť Bory získa mestskejšiu podobu

Posun správnym smerom, štvrť Bory získa mestskejšiu podobu

Projekt Bory sa na začiatku uviedol predovšetkým ako obchodná zóna. Developer Penta Real Estate však už priebežne komunikoval záujem na vytvorení plnohodnotnej a mestskej štvrte. K zamýšľanému charakteru má významne prispieť plánovaný živý bulvár, rozširujúca sa vybavenosť situovaná na strategických miestach a v neposlednom rade zlepšenie spojenia s ostatnými časťami Bratislavy, aj prostredníctvom električky.

Bory_PromenadaBory Promenáda; Zdroj: Penta Real Estate

Pozornosť na nový projekt zasahujúci bratislavské mestské časti Lamač a Devínska Nová Ves pritiahlo v úvode najmä nákupno-zábavné centrum Bory Mall. Vybudované v jednej z najdôležitejších vstupných brán (,,Lamačská brána'') do hlavného mesta demonštruje na rozdiel od generických tzv. hobbymarketoch v okolí, i výraznejší vklad do svojho architektonického riešenia.

Od tejto doby sa v predmetnom území odohralo viacero zmien. Pribudla na Slovensku výnimočná Nemocnica Bory, škôlka Bory a tiež niekoľko blokov obsahujúcich podstatnú funkciu bývania. Práve bytové domy, udržiavajúce miestnu aktivitu aj mimo otváracích hodín prevádzok, naozaj ohlasujú formovanie súčasnej mestskej štvrte, ktorá je schopná pokryť základné a rovnako tie menej bežné potreby svojich obyvateľov.

Bory_Promenada

Bory Promenáda; Zdroj: Penta Real Estate

 

Mestotvorné zásahy

O upevnenie a zatraktívnenie stavebnej štruktúry sa má postarať koncepcia verejných priestorov. Zásadnú úlohu v ich hierarchii zohrá hlavná nosná kompozičná kostra, bulvár. Táto živá spojnica s vylúčenou automobilovou dopravou bude prechádzať celým územím, čím prepojí všetky dôležité centrálne verejné priestory, ako sú námestia, parky s rezidenčnými dvormi a vnútroblokmi definovanými zatiaľ pomerne priepustnou kompozíciou obytných súborov. Do budúcna sa práve v blízkosti tohto bulváru uvažuje s kompaktnejšou a hustejšou blokovou urbanistickou štruktúrou.

Prvým z nosných verejných priestorov vo štvrti Bory sa stane centrálne námestie, ktoré vznikne transformáciou súčasného povrchového parkoviska v priestore medzi Nemocnicou Bory a Bory Mall. Developer zároveň počíta so zásadným redukovaním parkovacích kapacít na teréne v nových častiach Bory Bývanie, vďaka čomu vznikne na život príjemné prostredie. Kompenzáciou budú státia v pripravovanom parkovacom dome.

Bory_Nový_DvorBory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

 

Ponuka vybavenosti sa priebežne spestruje

Obyvatelia a návštevníci budú môcť využívať spestrenú, vyváženú ponuku vybavenosti (dopĺňanú aj do parterov bytových domov), pričom vylepšenia sa výrazne dotknú aj dostupnosti Borov.

Ambiciózne plány zahŕňajú expanziu Bory Mall a za zmienku rozhodne stoja ďalšie aktivity ako výstavba súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy Felix, Dom seniorov a určite prelomové dopravné zásahy v podobe predĺženia električkovej trate z Dúbravky a tiež predĺženia Saratovskej s vybudovaním Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Očakávaná električková trať bude v úvodnej fáze dobudovaná popred Bory Mall, Nemocnicu Bory a prvú etapu, Bory Prvé Domy. V súlade s územným plánom však bude trať v budúcnosti prepájať Bory s Devínskou Novou Vsou.

Spomínané školské zariadenie Felix, zriaďovateľom ktorej bude známe občianske združenie Felix, sa formuje v spolupráci so zahraničným expertom, špecialistom na školské zariadenia, a prinesie vysokú úroveň architektúry, exteriérových plôch, vybavenia i kľúčového konceptu samotného vzdelávania. Aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, následným krokom je získanie povolenia EIA. Ako bonus získajú obyvatelia projektu Bory Bývanie zadarmo zápisné, pohybujúce sa zväčša vo výške 700 až 800 €. 

Bory_Nový_DvorBory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

 

Podiel obytnej zástavby sa zvyšuje

V posledných rokoch sme mohli sledovať mnohé aktivity súvisiace s formovaním rezidenčného podielu zástavby. V roku 2023 boli skolaudované tretia etapa Bory Promenáda a druhá fáza druhej etapy Bory Nový Dvor, v prvom kvartáli 2024 bola skolaudovaná aj štvrtá etapa, Bory Na Hrádzi.

K pozitívnym spoločným znakom doteraz zrealizovaných obytných celkov pozostávajúcich z voľnejšej urbanistickej štruktúry bytových domov patrí s veľkou pravdepodobnosťou nadčasová architektúra plus premyslené a vcelku nápadito stvárnené verejné priestory. Dizajn budov je pomerne čistý, vychádzajúci zo súčasnej estetiky, využívajúci viacero obľúbených princípov. 

Bory_Prvé_DomyBory Prvé Domy; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_PromenádaBory Promenáda; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_PromenádaBory Promenáda; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_Novy_Dvor

Bory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Bory na Hrádzi 

Byty z etapy Bory Na Hrádzi sa odovzdávajú v štandarde, ktorý si klienti vyberali cez virtuálny konfigurátor troch úrovní. Vyhotovenie pokrýva laminátové podlahy, interiérové dvere a kovania, obklad a dlažbu v kúpeľniach a na WC, sanitu, exteriérové žalúzie a prípravu na klimatizáciu. Dostupné boli klientske zmeny umožňujúce stavebné úpravy, zmeny elektroinštalácie a tiež dispozície. Zvyšné voľné jednotky sú vzhľadom na stav realizácie samozrejme k dispozícií v developerom predvolenom štandarde, pričom troj- a štvorizbové byty boli vylepšené bezfalcovými interiérovými dverami a vyšším štandardom sanity.

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Táto etapa osloví podobne ako ostatné prepracovanými vonkajšími plochami, ktoré umožňujú rôznorodé trávenie voľného času. Zaujme ihrisko vo vnútrobloku v tzv. car-free zóne oddelené od ciest a parkovísk výškou terénu i oplotením. Navrhnuté bolo pre viaceré vekové kategórie, pozostáva z prvku určeného na lezenie, zrealizovaná bola bežecká dráha a skákacia škôlka, pre najmenších bolo zriadené pieskovisko a kopec so šmykľavkou. Ponuku aktivít ďalej rozširuje work-out zóna, hokejbalové ihrisko s možnosťou zaľadnenia plochy, pergoly so sedením, hojdacie siete a terénne prvky.

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

Bory_Na_HrádziBory Na Hrádzi; Zdroj: Penta Real Estate

 

Bory Nádvorie 

Všetky byty etapy Bory Nádvorie budú mať v štandarde predpripravené rozvody chladenia, troj- až päťizbové byty budú vybavené rekuperáciou a štvor- a päťizbové jednotky budú odovzdávané s kanálovými klimatizačnými jednotkami chladiacimi obývaciu izbu a spálňu. Zároveň, ku všetkým parkovacím miestam bude vytvorená predpríprava na elektronabíjačky spočívajúca v možnosti napojenia na zbernicový systém. Ako doposiaľ, súčasťou konceptu bude upravené vonkajšie prostredie s detským ihriskom, workoutovým ihriskom a miestom pre grilovanie.

Bory Bývanie - 5. etapa 

Piata etapa s 366 bytmi vyrastie v centrálnej polohe Borov, medzi Bory Promenáda a Bory Mall. Urbanistický koncept odráža snahy o príklon k blokovému mestskému typu zástavby, v navrhnutej kompozícií sú dôslednejšie vymedzené vnútroblokové priestory. 

Bory Bývanie - 6. etapa

Pokračovanie rozvoja Borov dokladuje tiež komunikovaná príprava šiestej etapy vkladanej do susedstva piatej. Stavebná štruktúra by sa, aj vzhľadom na umiestnenie, mala rovnako prezentovať vyšším stupňom uzatvorenosti, a teda formovaním blokov. 

 

Takýto spôsob organizácie odráža predstavy o ďalšom smerovaní štvrte, ktoré sú zároveň v súlade so súčasnými ideálmi tvorby odolnejších miest, opierajúcich sa napríklad o primeranú hustotu a kompaktnosť zástavby v spojení s dostatočnou pestrosťou funkčnej náplne.

Bory_Nový_DvorBory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Bory_Nový_DvorBory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Bory_Nový_DvorBory Nový Dvor; Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

 

Získajte lepší prehľad o výstavbe a pozrite si všetky aktuálne developerské projekty zobrazené na mape https://www.nehnutelnosti.sk/developerske-projekty-a-novostavby

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor
Natália Mokoš Hulmanová

Natália Mokoš Hulmanová je redaktorkou portálu Nehnuteľnosti.sk od roku 2018. V rámci magazínu sa zameriava na developerské projekty a snaží sa identifikovať a odprezentovať riešenia, ktoré by mohli poslúžiť ako pozitívne príklady pre ďalšiu výstavbu.

Diskusia

Podobné články

Trendy mestské bývanie: Inšpirovala industriálna éra vychytenej lokality

Trendy mestské bývanie: Inšpirovala industriálna éra vychytenej lokality

V pražskej štvrti Karlín bol v minulom roku dobudovaný štýlový bytový dom Iconik od Karlín Group. Jeho návrh má potenciál obstáť aj v hodnotení o pár desiatok rokov. Autori z pražského ateliéru edit! totiž hľadali námety v miestnej vývojovej ére, ktorá sa výrazne podpísala na obraze lokality. Ako inšpirácia poslúžila dnes trendy a zároveň nadčasová industriálna estetika.

...
Útulný horský hotel: Objavíte v ňom miestne i recyklované materiály

Útulný horský hotel: Objavíte v ňom miestne i recyklované materiály

Tvorcovia aparthotela Lesní stráně sa veľmi príhodne zamerali na vytváranie inej, ako dobre zažitej atmosféry bežných dní. Koncept rekreačného zariadenia z portfólia spoločnosti DOMOPLAN vystavali na dobrom základe. Je ním miesto, sľubujúce dovolenkové zážitky, kľudné, obklopené prírodou a pritom uložené v blízkosti lyžiarskeho strediska. 

...
S ikonami v dohľade: V centre Bratislavy vzniká nové komfortné bývanie

S ikonami v dohľade: V centre Bratislavy vzniká nové komfortné bývanie

Náležitú podobu, hodnú svojho umiestnenia, by mala získať ďalšia dlhodobo nevyužívaná plocha situovaná v centrálnej polohe hlavného mesta. Projekt Florian Residence z portfólia Alto Real Estate bol naplánovaný v blízkosti pomerne veľkolepých stavieb. Jedným z reprezentantov je napríklad výrazný komplex Národnej banky Slovenska, priamo vedľa ktorého boli rozbehnuté stavebné práce na prvej rezidenčnej etape so 73 bytmi.

...
Novodobé útočiská: Príklady slovenskej rekreačnej architektúry

Novodobé útočiská: Príklady slovenskej rekreačnej architektúry

Nedávny článok o projekte Apartmány Filipovice zobrazil príklad aktuálnych náhľadov na rekreačné nehnuteľnosti v susedných Čechách. Nižšie uvádzame niekoľko zástupcov, ktorí tentokrát prezentujú domáce prístupy k tvorbe súčasnej dovolenkovej architektúry. Výber zahŕňa diela vychádzajúce z možno bežnejších ľúbivých riešení, ale zároveň i pokus o vybočenie z koľají osvedčenej estetiky.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon