Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Stavebné sporiteľne očakávajú pokles nových sporiteľov kvôli novému zákonu

Stavebné sporiteľne očakávajú pokles nových sporiteľov kvôli novému zákonu

Nových klientov stavebného sporenia v tomto roku čakajú zmeny. Od januára 2019 vstupujú do platnosti nové pravidlá v zákone o stavebnom sporení. Pre nových sporiteľov sa ruší štatút priateľských sporiteľov a obmedzuje sa poberanie štátnej prémie.

Podľa novelizovaného zákona o stavebnom sporení už „priateľskí sporitelia“ nebudú môcť sporiť bezúčelovo, zároveň sa zužuje okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Taktiež sa obmedzí poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limitovať sa bude aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a minimálna percentuálna výška štátnej prémie sa zníži. Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) predpokladá, že vplyvom novely zákona o stavebnom sporení nastane istý pokles sporiteľov.

Priateľskí sporitelia končia

Priateľskí sporitelia získavali štátnu prémiu podľa ministerstva financií aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali žiadny úver. Poskytnutie štátnej prémie sa bude po novom viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použijú výlučne na stavebné účely. „Je to chybný krok, keďže v praxi vidíme mnoho prípadov, keď ľudia po šiestich rokoch napokon využili financie na zlepšenie alebo obstaranie svojho bývania, aj keď to pôvodne neplánovali,“ konštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Obmedzenia štátnej prémie

Štátna prémia sa od 1.1.2019 bude vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Štátna prémia pre deti zostáva zachovaná. „Momentálne sa nedá posúdiť, koľkých klientov sa táto zmena dotkne, keďže doteraz sme nemali povinnosť skúmať príjem sporiacich klientov. Predpokladáme však, že nepôjde o veľké množstvo klientov, keďže stavebné sporenie využívajú skôr nižšie a stredné príjmové skupiny obyvateľstva,“ uviedol hovorca PSS Radovan Slobodník. Štátnu prémiu mohli klienti čerpať doteraz aj počas splácania medziúveru. To podľa rezortu financií významne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru. Preto sa prijalo opatrenie, ktoré má za cieľ demotivovať stavebného sporiteľa zobrať si komerčný medziúver. A to tým, že sa vylúčil nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru.

Plná štátna prémia len v prvom polroku

Limitovať sa bude nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej počas kalendárneho roku. Ak stavebný sporiteľ uzavrie takúto zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom. Ďalšou zmenou je to, že spodná hranica percentuálnej výšky štátnej prémie sa zníži z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Maximálna suma štátnej prémie sa zároveň zaokrúhli na 70 eur ročne z predošlých 66,39 eura. Takéto nastavenie štátnej prémie podľa M. Búlika mnohých Slovákov odradí od sporenia. Aby človek získal plnú prémiu 70 eur, bude musieť počas roku vložiť 2 800 eur.

Zdroj: SITA

Diskusia

Podobné články

Open spaces znižujú komfort ľudí aj efektivitu práce. Skončí sa ich éra?

Open spaces znižujú komfort ľudí aj efektivitu práce. Skončí sa ich éra?

Koncom minulého storočia sa začali využívať otvorené kancelárie typu „Open space“ pre desiatky ľudí takmer vo všetkých typoch firiem. Okrem ušetreného priestoru sa od nich očakávala vyššia efektivita, toku informácií a utuženie kolektívu. Výsledky prieskumov však ukazujú, že neprinášajú také výhody, ako sa očakávalo. Aký bude ich osud v budúcnosti?

...