Ako postupovať, keď zistíme, že nebudeme schopní splácať splátky za hypotéku

Ako postupovať, keď zistíme, že nebudeme schopní splácať splátky za hypotéku

Jedným z opatrení na zmiernenie následkov pandémie je aj „covidový“ odklad splátok hypotéky. Obdobie odkladu splátok sa však pre mnohých dlžníkov chýli ku koncu a ich finančná situácia sa stále nezlepšila. Aké majú možnosti? Opýtali sme sa právničky z advokátskej kancelárie AKMV.

Odklad splátok mal zabezpečiť zmiernenie následkov nemožnosti splácania úverov  a znížiť negatívny dopad na spotrebiteľov, podnikateľov podnikajúcich ako fyzické osoby a malých zamestnávateľov. Hoci opatrenie končí, pandemická situácia pretrváva a mnohí dlžníci sa stále nachádzajú v zhoršenej finančnej situácii, ktorá im neumožňuje návrat k riadnemu splácaniu ich dlhov. JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV  nám vysvetlila, aké majú možnosti.

Odklad splátok

Podľa zákona prijatého počas prvej vlny pandémie koronavírusu mohla banka alebo pobočka zahraničnej banky, povoliť na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník mohol požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie iba raz.

Z uvedenej právnej úpravy vyplýva, že obdobie, počas ktorého má banka umožniť odklad splátok je limitované na deväť mesiacov. Pokiaľ by dlžník žiadal o odklad splátok na kratšie obdobie, pri tom istom úvere nemôže žiadať o odklad na ďalšie obdobie. Uvedené zákonné ustanovenia však upravujú iba odklad splátok ako opatrenie v súvislosti s pandémiu. Nie je teda vylúčené, aby banka umožnila aj ďalší odklad splátok, nie však už na základe zákonného ustanovenia, ale podľa vlastných pravidiel na základe dohody s dlžníkom.

Nečakajte na omeškanie

Upozorňujeme, že postup jednotlivých bánk môže byť odlišný a môže sa odlišovať aj pri konkrétnych bankových produktoch. Z tohto dôvodu odporúčame, aby dlžníci v problémoch komunikovali priamo so svojou bankou a to ešte pred tým, ako sa ocitnú v situácii, že splácať nebudú vládať. Častokrát dlžníci žiadajú banku o možnosti riešenia až v čase, keď už sú v omeškaní, v tomto prípade je už však neskoro. Dlžníci by teda mali banku osloviť čo najskôr, rozhodne neodporúčame čakať až na omeškanie s prvou splátkou.

Nevýhodou v prípade odhadu splátok po dohode s bankou je skutočnosť, že dlžník môže mať v registri bánk vedený záznam, že už raz mal problém so splácaním úveru. Tieto informácie tak bude mať k dispozícii aj iná banka, ktorú v budúcnosti prípadne osloví (napríklad pri požiadavke refinancovania úveru alebo nového úveru), čo môže byť následne problematické.

Predĺženie splatnosti úveru a zníženie splátok

Pokiaľ dlžníkovi finančná situácia neumožňuje riadne splácanie celých splátok, ale bol by schopný splácať aspoň ich časť, môže banku požiadať o predĺženie splatnosti úveru. Pokiaľ by banka s predĺžením splatnosti súhlasila, znamenalo by to, že dlžná suma by sa rozložila na dlhšiu dobu. Dlžník by teda splatil viac splátok v nižšej výške. To by umožnilo, aby splátka bola vo výške, ktorú je dlžník schopný splácať.

Nevýhodou tohto riešenia je navýšenie celkovej sumy, ktorú bude dlžník banke v konečnom dôsledku musieť zaplatiť. Podobne to však je aj pri odklade splátok, keďže dlh je aj počas odkladu splátok úročený.

Refinancovanie úveru

Pokiaľ má dlžník viacero dlhov, môže zvážiť aj ich refinancovanie. Refinancovanie by spočívalo v tom, že dlžník by si zobral jeden väčší úver, z ktorého by vyplatil viaceré menšie dlhy. Menšími dlhmi môžu byť napr. zostatok hypotekárneho úveru, spotrebného úveru, leasing, pôžičku od nebankového subjektu, pôžičku zo štátneho fondu rozvoja bývania a podobne.

Takýto postup môže byť výhodný v prípade, že podmienky nového úveru budú lepšie ako podmienky splácania súčasných dlhov. Odporúčame však starostlivo zvážiť, či je takáto zmena v konkrétnej situácii výhodná, aká by bola úspora a či dlžník bude mať z čoho splácať splátky nového úveru.

Iné možnosti

Pokiaľ dlžník nemôže využiť možnosti, ktoré sme načrtli alebo situáciu vyhodnotí tak, že ani s nimi nebude môcť splátky splácať, je na mieste zvážiť napríklad aj predaj nehnuteľnosti, na ktorej kúpu si úver bral. V prípade predaja nehnuteľnosti môže byť hypotekárny úver vyplatený z obdržanej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Zvyšok kúpnej ceny, ktorý môže zostať po vyplatení hypotekárneho úveru môže byť následne použitý na kúpu lacnejšej či menšej nehnuteľnosti. Prípadne môže byť kúpa lacnejšej nehnuteľnosti financovaná aj z nového hypotekárneho úveru vo výške podľa aktuálnych možností dlžníka.

Upozorňujeme tiež, že v praxi môže dlžník naraziť pri predčasnom splatení úveru, mimoriadnej splátke úveru alebo refinancovaní aj na požiadavku banky splatiť niekoľko splátok úveru, pokiaľ mal odklad podľa zákonných ustanovení v čase pandemických opatrení. Ak klientovi beží „covidový“ odklad, počas doby trvania nie je možné požiadať o zníženie úrokovej sadzby, vykonávať mimoriadne splátky, refinancovanie úverov a ďalšie úkony spojené s úverom. Všetky tieto úkony je možné robiť až po ukončení odkladu splácania a po znovu začatí splácania riadnych splátok, tento počet splátok je v každej banke individuálny od 1 – 14 mesiacov.

Možnosťou je aj dočasne znížiť splátku iného produktu (napríklad sporenia). Všetky možnosti je však potrebné odkonzultovať s bankou alebo s finančným špecialistom, nakoľko niektoré možnosti môžu mať vplyv na iné podmienky úveru, napríklad výšku úrokovej sadzby. V praxi vie finančný špecialista na mesačných splátkach ušetriť od desiatok do stoviek eur.

Vymáhanie splátok bankou

Pokiaľ sa nepodarí nájsť vhodný spôsob riešenia situácie a dlžník sa dostane so splátkami do omeškania, môže banka odstúpiť od úverovej zmluvy a žiadať o jednorazové vyplatenie celého zostatku úveru. Banka dlžníka vyzve v súlade so svojimi internými postupmi na zaplatenie dlhu. Ak nedôjde k dobrovoľnému plneniu dlhu začne banka s jeho vymáhaním. Po získaní exekučného titulu, teda právoplatného platobného rozkazu alebo rozsudku, si môže banka nárok uplatňovať v exekučnom konaní. V rámci toho môže dôjsť aj k výkonu záložného práva k nehnuteľnosti. To znamená, že nehnuteľnosť dlžníka by bola predaná v dražbe. Z výťažku z dražby by bol uspokojený nárok banky.

Osobný bankrot

Pre niektorých dlžníkov, ktorým sa nakopili dlhy vo veľkej výške môže byť riešením situácie až tzv. osobný bankrot. V takýchto prípadoch má dlžník právo obrátiť sa na Centrum právnej pomoci. Centrum právnej pomoci poskytuje klientom bezplatne konzultácie k osobnému bankrotu vrátane pomoci s podaním žiadosti.

Zdroj: AKMV, Finančný špecialista Martin Totka

Zdroj foto: Dreamstime

Diskusia

Podobné články

6 trendy nápadov, ako prevzdušniť malú obývaciu izbu

6 trendy nápadov, ako prevzdušniť malú obývaciu izbu

Súčasný trend kompaktnejších bytov aj domov s nižšou metrážou so sebou prináša výzvy pri výbere nábytku a dekorácií. Veľké dekoratívne kusy nábytku striedajú tie kompaktnejšie s maximálnym dôrazom na funkčnosť a minimalistickú estetiku. Dizajnéri navyše každý rok prichádzajú s novými nápadmi na efektívnejšie využitie, možnosti rozkladania aj kombináciu funkcií hneď niekoľkých kusov nábytku do jedného. Pri zariaďovaní obývacej izby sa zamerajte na...
Jedálenský stôl – pár tipov, ako si vybrať ten najlepší

Jedálenský stôl – pár tipov, ako si vybrať ten najlepší

V miestnosti, v ktorej jeme, či už raňajkujeme, obedujeme, alebo večeriame, strávime naozaj veľa času. Začíname rannou kávou a raňajkami a cez deň, alebo po práci si stihneme spraviť chvíľu kľudu na poobedné jedlo. Večerné občerstvenie niekedy sprevádza pohár vína s priateľmi a možno dlhé, zaujímavé rozhovory.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon