Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Daň z nehnuteľností v roku 2021 – povinnosti a lehoty pre daňovníkov

Daň z nehnuteľností v roku 2021 – povinnosti a lehoty pre daňovníkov

Pri súčasnej zložitej situácií spôsobenej pandémiou Covid-19 je potrebné nezabudnúť na povinnosti súvisiace s daňou z nehnuteľností. Ak ste vlani nadobudli nehnuteľnosť alebo nastali u vás zmeny, čas na podanie daňového priznania máte do 1. februára. Prinášame zhrnutie základných otázok súvisiacich s daňou z nehnuteľností pre rok 2021.

V prípade dani z nehnuteľností je potrebné rozlíšiť tri druhy daní – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Dôležité je, že daň z nehnuteľností sa platí za aktuálny kalendárny rok. „To znamená, že daň z nehnuteľností zaplatená v roku 2021 sa vzťahuje na kalendárny rok 2021,“ vysvetľuje Richard Panek, partner oddelenia daňového poradenstva EY a certifikovaný daňový poradca. Dobrou správou je, že zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebol vlani novelizovaný a preto nedochádza k zásadným zmenám existujúcej úpravy.

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať

Daňová povinnosti k dani z nehnuteľnosti v roku 2021 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2021. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla byt až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2022.

Daňové povinnosti môžu vzniknúť aj nájomcom, správcom a užívateľom

Daňová povinnosť vznikne, resp. ju majú aj daňovníci, ktorí sa v roku 2020 (v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021) stali alebo boli nájomcami, správcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti. „Vtedy je potrebné potvrdiť, či v konkrétnom prípade dochádza k splneniu všetkých zákonných podmienok vedúcich ku vzniku daňovej povinnosti,“ dopĺňa Richard Panek.

Osobou povinnou platiť daň v prípade správcovského vzťahu je správca stavby alebo pozemku, pričom pozemok alebo stavba musia byť vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC a takýto správca je zapísaný v katastri nehnuteľností. V prípade, ak ide o nájom nehnuteľnosti, nájomca je povinný platiť daň, ak je nájomný vzťah dohodnutý na najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Dôležité je poznamenať, že platenie dane z nehnuteľností sa nebude vzťahovať na viaceré nájomné vzťahy ako napríklad nájom administratívnych priestorov. „V prípade, ak by nebolo možné určiť, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom pozemku alebo stavby, tak povinnosť platiť daň má ten, kto skutočne túto nehnuteľnosť užíva, t. j. užívateľ nehnuteľnosti,” vysvetľuje Richard Panek.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2021

Zákon rozoznáva priznanie k dani z nehnuteľnosti a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Pokiaľ daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti prvýkrát, pretože v roku 2020 mu vznikla daňová povinnosť, podáva “štandardné“ daňové priznanie. V prípade, ak daňovník už v minulosti daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podával, ale v roku 2020 sa stal vlastníkom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, prípadne došlo k zániku vlastníckeho práva prípadne vzťahu nájmu či správy, tak podáva čiastkové priznanie. Čiastkové priznanie sa podáva tiež v prípade, ak dôjde k zmene stavu nehnuteľnosti, za ktorú už bolo daňové priznanie v minulosti podané. Napríklad sa zmení druh alebo výmera pozemku, či sa zmení účel využitia stavby alebo bytu.

„Pokiaľ však daňovník v minulosti za nehnuteľnosť daňové priznanie podal a nedošlo k žiadnej zmene, teda nič sa fakticky ani právne od podania prvého priznania nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Správca dane ho bude len informovať o výške dane, ktorú bude musieť zaplatiť,” hovorí Richard Panek.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2021 podáva v lehote do 31. januára 2021. Keďže tento dátum pripadá na nedeľu, termín sa posúva na pondelok 1. februára 2021. V prípade, ak daňovník urobí v priznaní chybu, môže do tohto dátumu podať opravné priznanie. Ak to nestihne, po 1. februári podá dodatočné priznanie.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec, prípadne mestská časť. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2021. Dane za nehnuteľnosti si upravujú mestá a obce a jej výšku stanovujú vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo u niektorých správcov aj elektronicky.

Zdroj: Ernst & Young Slovakia

Zdroj foto: Novostavby.sk

 

Diskusia

Podobné články

Detské ihriská z vyradených veterných turbín

Detské ihriská z vyradených veterných turbín

Masová inštalácia veterných turbín stavia svet pred nový problém. Vyradené zariadenia môžu nadmerne zaťažiť skládky. Predísť tomuto riziku je možné recykláciou. Možnosti opätovného využitia ukazujú detské ihriská v holandských mestách.

...
Tajomstvá nehnuteľností #21: Rodinný dom nie je kávovar

Tajomstvá nehnuteľností #21: Rodinný dom nie je kávovar

Pri kúpe kuchynského elektrospotrebiča dostanete celú kopu dokumentov. Návod na používanie, vyhlásenie o zhode, certifikát o možnosti predaja na území EÚ, bezpečnostné inštrukcie a tak ďalej. Možno ste zachytili, že v niektorých štátoch sveta dostanete aj písomné poučenie, čo by ste so spotrebičom naozaj nemali robiť. Napríklad sušiť v mikrovlnke mačku, alebo nalievať do kávovaru kolový nápoj. Niekedy zaberá dokumentácia v škatuli toľko miesta čo...
Farby dodajú kúpeľni jedinečnosť a štýl

Farby dodajú kúpeľni jedinečnosť a štýl

Klasické chrómové alebo biele príslušenstvo a doplnky zariaďovacích predmetov už pomaly ale isto strácajú na popularite. Moderné kúpeľne a toalety vyžadujú nevšedný farebný koncept, a preto sú aktuálne obľúbené tmavšie farby, ako je antracitová, matná alebo lesklá čierna, prípadne rôzne odtiene sivej. Žiadaná je tiež zlatá alebo bronzová farba. Takto kreatívne tónované sprchové žliabky, odtokové sústavy, ovládacie dosky alebo ďalšie vybavenie zaž...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon