Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Ak chcete zatepliť svoj starší rodinný dom, požiadajte štát o dotáciu

Ak chcete zatepliť svoj starší rodinný dom, požiadajte štát o dotáciu

Ak máte rodinný dom starší ako desať rokov, môžete požiadať štát o príspevok na zateplenie. A nemusíte ani zháňať licencovanú stavebnú firmu.

Ministerstvo dopravy a výstavby MDV SR vyhlásilo už piatu výzvu na zatepľovanie starších rodinných domov. Záujemcovia môžu podávať  žiadosti elektronicky na www.zatepluj.sk od 17. júna do 30. septembra 2019 alebo do zaevidovania najviac 500 žiadostí. V doterajších štyroch uzatvorených výzvach na sa prihlásilo 441 záujemcov. Oproti plánovanému počtu dotácií 2000 je to pomerne málo. Nízky záujem bol podľa odborníkov spôsobený nedôverou v byrokratické postupy, ale aj podmienkou, že rekonštrukciu musí vykonať licencovaná stavebná firma. Menšie stavebné firmy zamerané na rodinné domy totiž často licenciu nemajú, väčšie licencované sú však často beznádejne vyťažené veľkými projektmi. Tento rok však MDV SR upravilo podmienky, aby vyšlo v ústrety čo najviac záujemcom. Projektanti, ktorí sa zaoberajú dotovanými projektmi, ubezpečujú žiadateľov, že byrokratickej záťaže sa netreba obávať. Mnoho zateplení sa dnes robí „bez papierov“, pred čím majiteľov varujú stavbári i skúsenosti z praxe – zateplenie bez faktúry sa mnohým vypomstí už po pár rokoch.

Kto môže získať dotáciu

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu na Slovensku. Príspevok sa poskytuje na zateplenie rodinných domov na území SR, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením, a sú využívané výlučne na bývanie. Musia mať celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažných budovách, resp. 300 m2 pri viacpodlažných budovách. Príspevok sa vzťahuje aj spätne na práce začaté po 31. decembri 2014. Dotácia je vo výške maximálne 8800 eur, z toho na dokumentáciu je určená suma 800 eur, na zateplenie získa úspešný žiadateľ dotáciu do výšky 40 % z oprávnených nákladov, maximálne však 8000 eur.

Na zateplenie „bez papiera“ už mnohí doplatili

V súčasnosti mnohí majitelia starších domov na Slovensku uprednostňujú zateplenie svojpomocne alebo „bez papierov“. V praxi to znamená, že stavbár zníži cenu projektu o 20 %, ale majiteľ domu nedostane zmluvu ani faktúru. Poctiví stavbári pred takýmto postupom varujú, v posledných rokoch sú prizývaní k stovkám stavebných porúch, ktoré však nie je možné reklamovať. „Keď majitelia domov využijú stavbára, ktorý použije lacnú izoláciu, sieťku aj lepidlo, v tej dobe ušetria, ale fasáda začne po pár rokoch praskať a vydúvať sa. Vtedy nás zavolajú na posúdenie, lebo by to chceli nejako reklamovať. Ale keď nemajú ani jeden doklad, nemajú žiadnu možnosť vymáhať si nápravu alebo odškodnenie. Nemôžu to riešiť súdnou cestou, lebo sú spolupáchateľmi trestného činu neodvedenia DPH,“ upozorňuje Ing. Tomáš Krempaský z projekčného ateliéru Enval, ktorý sa už 4 roky zameriava na vypracovanie podkladov pre žiadosti k získaniu príspevku na zateplenie.

Oplatí sa využiť dotáciu?

Príspevok umožňuje zrealizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, než je bežné pri svojpomocnom zateplení, a to dokonca s nižšími výdavkami. „Ako ilustračný príklad môžem uviesť rodinný dom so zatepľovanou plochou fasády 133 m2. Výdavky vlastníka so štátnym príspevkom budú 9 078 € a bez dotácie i „bez papierov“ 11 488 €. V tomto prípade ušetrí 2 410 eur, navyše bude mať možnosť prípadné chyby a nedostatky reklamovať,“ zdôrazňuje Peter Robl, Public affair manager Knauf Insulation.

Nezľaknite sa byrokratického strašiaka

Mnohí záujemcovia o dotáciu to vzdajú, keď prídu na stránku www.zatepľuj.sk a vidia počet príloh, ktoré sú k žiadosti potrebné. Stránka možno pôsobí dosť odstrašujúco a je tam príliš veľa informácií, ktorým klienti nerozumejú. Pritom pre klienta je to veľmi jednoduché. Jediné, čo má žiadateľ zabezpečiť, sú písomné a čestné vyhlásenia, teda prílohy D4 a D5, ktorých formuláre sú už predpripravené a kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku stavby. Zvyšnú dokumentáciu zabezpečí projektant, ktorého honorár je hradený z príspevku dotácie. „Pre stavebného odborníka sú prílohy základné a rutinné veci, ktoré preňho nie sú problémom. Po štyroch vlnách máme už dostatok skúseností. Musíme ministerstvo pochváliť, vychádza žiadateľom všemožne v ústrety a nerobí žiadne problémy s preplácaním tohto príspevku, keď žiadateľ splní podmienky,“ vysvetľuje Tomáš Krempaský.

Ako postupovať bez stresu

Žiadatelia by si mali uvedomiť, že keď vyplnia elektronickú žiadosť a odošlú ju na MDV SR, ostáva im 10 dní na celú projektovú dokumentáciu. Keď sa obrátia na projektanta až po odoslaní žiadosti, je to veľký časový stres. Preto je optimálne, aby prvým krokom bolo oslovenie projektanta. „Keď nás klient osloví, najprv zistíme, či spĺňa požadované podmienky na dotáciu a potom vypracujeme potrebné prílohy. Dokumentáciu dokážeme kompletne pripraviť za 2 – 4 týždne,“ hovorí Ing. Krempaský. Doteraz bol problém aj s požiadavkou licencovanej stavebnej firmy na TSÚS. Stávalo sa, že žiadateľ žiadosť podal a keď malo prísť k realizácii stavby, nenašiel v požadovanej lehote licencovanú firmu. V tomto kole dotácií sa tento problém vyrieši. „V piatom kole výzvy už neplatí podmienka, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma. Naďalej však musí žiadateľ predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia," spresnila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

Čo vám preplatia a kedy

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a MDV SR mu rezervuje výšku príspevku na 12 mesiacov. Ak sa bude predkladať žiadosť po ukončení zateplenia, o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní. Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách. Žiadateľ môže žiadať o preplatenie všetkého, čo zlepšuje energetickú úspornosť domu. Patria sem teda náklady na zateplenie obvodovej steny, strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla, teda najčastejšie kotla a vyregulovanie vykurovacej sústavy, termoregulačné hlavice, bleskozvod, rekonštrukciu balkónu či vstupného schodiska. Podľa pravidiel dotácie nie sú oprávnené požiadavky príspevku na tienenie, klimatizácie, podlahovú krytinu, vaňu, sanitu, obklady, ani nové radiátory.

Orientačné porovnanie nákladov s využitím dotácie a „bez papierov“ v prípade rekonštrukcie celého domu:

  

 

RD1

RD2

RD3

RD4

Podlahová plocha

m2

133

145

108

220

S využitím dotácie

Eur

9 078

14 099

12 741

23 200

Bez dotácie (-20%)

Eur

11 488

16 704

15 036

24 800

Rozdiel - úspora %

Eur

21%

16%

15%

6%

Rozdiel - úspora

%

2 410

2 605

2 296

1 600

Zdroj: Knauf Insulation

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Envato Elements

Diskusia

Podobné články