Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Novinky realitného trhu

Sever Petržalky rozširuje územie centra mesta

Sever Petržalky rozširuje územie centra mesta

Pri rôznych mestských častiach Bratislavy sa nám vynárajú aj odlišné obrazy. Podfarbujú ich častokrát už zažité názory, alebo dávnejšie skúsenosti. Pod pôvodnými názvami Engerau, Audoerfl, či Ligetfalu sa skrýva mestská časť Bratislava-Petržalka, oblasť neslávne spájaná s rozsiahlou panelovou výstavbou, anonymným, často neudržiavaným prostredím a vysokou kriminalitou v 90. rokoch minulého storočia. Prirodzene, vývoj v hlavnom meste zasiahol aj tú...

Sofora, bývanie pri Kukorelliho parku

Sofora, bývanie pri Kukorelliho parku

Na území miestnej časti Nivy sme v minulosti predstavili viaceré komplexy. NUPPU, ZWIRN, či Klingerka, všetky patria medzi rozsiahlejšie projekty, čo do počtu bytov, rozmerov samotného objektu aj stavebného pozemku. V porovnaní s nimi sa menšia stavba momentálne realizuje na trojuholníkovej ploche pri konci Svätoplukovej, v mieste jej dopravne frekventovaného kríženia so Záhradníckou ulicou. Developerom je spoločnosť DEVAK, s.r.o. a projekt dosta...

Seriál rozhovorov: Trenčania uprednostňujú nehnuteľnosti, kde sa môžu hneď nasťahovať

Seriál rozhovorov: Trenčania uprednostňujú nehnuteľnosti, kde sa môžu hneď nasťahovať

Podobne ako na celom Slovensku, aj v trenčianskom kraji je najväčší dopyt po menších bytoch. Ako stúpa záujem o pozemky či investičné nehnuteľnosti, nám povedali odborníci Radovan Pavlík, konateľ RADO Reality, Jozef Barborák, konateľ LAUGAR REALITY Plus, Juraj Bartanus, konateľ BartanusReality a Tomáš Krúpa, konateľ K&B Partners.

...

Portum, dve najštíhlejšie veže v Bratislave

Portum, dve najštíhlejšie veže v Bratislave

Na stavebne aktívnom výseku Starého Mesta Bratislavy vymedzenom ulicami Mlynské Nivy, Landererova, Karadžičova a Košická vznikne ďalší projekt. Procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA prešiel zámer s názvom Portum developera TK Estate, miestom realizácie je v súčasnosti spustnuté územie po zbombardovanej továrni Apollo. Polyfunkčný komplex svojím charakterom doplní už postupne sa rozrastajúcu zástavbu výškových budov v tejto oblas...

Seriál rozhovorov: Realitný trh v Trenčíne je malý, zniesol by však domy vyššej kategórie

Seriál rozhovorov: Realitný trh v Trenčíne je malý, zniesol by však domy vyššej kategórie

Hoci je Trenčín najmenším krajským mestom na Slovensku, záujem o nové bývanie je aj v tomto regióne veľký. Aké nehnuteľnosti na realitnom trhu najviac chýbajú, nám prezradili odborníci Juraj Bartanus, konateľ BartanusReality, Tomáš Krúpa, konateľ K&B Partners, Radovan Pavlík, konateľ RADO Reality a Jozef Barborák, konateľ LAUGAR REALITY Plus.

...

Nová Dunajská Rezidencie, nové bývanie v Starom Meste

Nová Dunajská Rezidencie, nové bývanie v Starom Meste

Ponuka bývania v Starom Meste Bratislavy sa v budúcom roku rozšíri o projekt s názvom „Nová Dunajská Rezidencie”. Novostavba developera BOAX zaplní prázdny priestor medzi dvoma existujúcimi budovami na Dunajskej ulici, určená bude náročným klientom. Popri bývaní v centrálnej polohe má zabezpečiť aj dostatočné súkromie a kľud.

...

Predstavenie konceptu štúdie okolia Chorvátskeho ramena

Predstavenie konceptu štúdie okolia Chorvátskeho ramena

Rozsiahle územie okolo Chorvátskeho ramena predstavuje priestor s dôležitým postavením v miestnej časti Petržalka. Koncepty urbanistickej štúdie s názvom „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka”, ktorá rieši jeho možnú budúcu podobu sú momentálne vo fáze prerokovania. Štúdiu spracoval prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Zadanie k nej bolo sformulované aj podľa materiálov zahŕňajúcich výsledky dlhodobého procesu participácie.

...

Ako sa v Žiline tvorí architektúra chrániaca životné prostredie

Ako sa v Žiline tvorí architektúra chrániaca životné prostredie

Žiť a pracovať v súlade s prírodou je veľmi dôležité. Má to vplyv nielen na náš každodenný výkon, ale aj celkový životný balans. Aj preto sa developeri snažia preniesť do našich bytov a kancelárií zelené riešenia, ktoré berú ohľad na životné prostredie a zároveň vyhovujú našim rastúcim nárokom a štandardom. Takúto architektúru môžeme nazvať aj zelenou. Je to spôsob výstavby, ktorý sa snaží minimalizovať dopady na životné prostredie a nenarúša, al...

Chcete článok v Magazíne?

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky PR článku alebo dodatočné informácie.